top of page
Fotografie by Carole Fleischmann-9.jpg
Photo: Carole Fleischmann
Efter studier och arbete som journalist och pressekreterare i Sverige flyttade jag till Schweiz år 2007. Nu arbetar som journalist och studie-, yrkes- och karriärvägledare med Zürich som bas.
 
Jag besöker Sverige regelbundet, men med tiden har jag hittat nya rötter och tillhörighet i en ny kultur. Naturen och yoga har varit trogna följeslagare genom åren och är viktiga komponenter i min vardag. 
 
Jag har ett schweiziskt medborgarskap – efter 13 år i landet känns det bra att kunna rösta och följa den politiska debatten på ett aktivt sätt. 
 
Hållbarhet är ett ord, som fått en allt större betydelse i mitt liv. För mig innebär det att ha tillräckligt med tid för familj och vänner, men också att sätta naturen i första rummet. Jag drömmer om ett liv där det är möjligt att filtrera såväl arbete, som konsumtion och resande genom hållbarhetens lins.  
Under årens lopp har jag arbetat administrativt och rådgivande. Mitt journalistiska arbete med att skriva och intervjua har antingen pågått parallellt eller varit mitt huvudfokus. 
 
Jag tycker om att samtala, gräva i olika ämnen, göra efterforskningar och vända och vrida på olika perspektiv. Somliga skulle säga att jag är bra på att fånga tidsandan, komma på kreativa idéer och leka med språket. 
 
En händelse som haft stor betydelse i mitt liv var att jag fick ett stipendium till en UWC-skola i Italien (UWCAD 95-97) när jag var 17 år. Där tog jag International Baccalaureate år 1997.
 
Ytterligare en viktig milstolpe var när jag vidareutbildade mig till yrkesvägledare i Schweiz och tog min masterexamen på ZHAW år 2016. Drivkraften under utbildningen var bland annat att få en djupare förståelse för arbete, identitet och livsval. 
 
Med min bakgrund föll det sig naturligt att skriva ett avslutningsarbete om hur rådgivning kan hjälpa migrerade kvinnor att hitta ett kvalificerat arbete i ett nytt kulturellt sammanhang. Arbetet går att läsa här.   
 
Kontakta mig gärna med frågor, funderingar och nya uppdrag.     
bottom of page